Donateurschap

Het is mogelijk om donateur van SSV The Blue Toes te zijn. Vul je als donateur een jaarlijkse machtiging in, dan kun je ook meedoen aan de verenigingsactiviteiten voor het ledentarief. Dus wanneer je geen lessen wilt dansen maar nog wel graag bij de vereniging betrokken blijft of graag meedoet met de activiteiten, kun je dit doen door donateur te worden en de vereniging een bedrag van € 20 of meer te schenken. Vul daarvoor het donateursformulier in. Zou je wel donateur willen zijn, maar vul je liever geen machtiging in? Neem dan contact op met de secretaris via secretaris[at]bluetoes.nl

Tijdens het donateurschap is ieder lid en donateur gebonden aan de regels gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de website van de vereniging: http://www.bluetoes.nl, onder 'voor leden' en dan 'documenten'.